countermine


countermine
countermine [kount′ər mīn΄; ] for v., also [ kount΄ər mīn′]
n.
[ME countremine: see COUNTER- & MINE1]
1. a military mine for intercepting or destroying an enemy mine
2. COUNTERPLOT
vi., vt.
countermined, countermining
1. to intercept (an enemy mine) with a countermine
2. COUNTERPLOT

English World dictionary. . 2014.

Look at other dictionaries:

  • Countermine — Coun ter*mine (koun t[ e]r*m[imac]n ), v. t. [Cf. F. contreminer.] [imp. & p. p. {Countermined}; p. pr. & vb. n. {Countermining}.] 1. (Mil.) To oppose by means of a countermine; to intercept with a countermine. [1913 Webster] 2. To frustrate or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Countermine — Coun ter*mine , v. i. To make a countermine or counterplot; to plot secretly. [1913 Webster] Tis hard for man to countermine with God. Chapman. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Countermine — Coun ter*mine (koun t[ e]r*m[imac]n ), n. [Counter + mine underground gallery: cf. F. contermine.] 1. (Mil.) An underground gallery excavated to intercept and destroy the mining of an enemy. [1913 Webster] 2. A stratagem or plot by which another… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • countermine — index connive, conspiracy, conspire, counteract, fight (counteract), foil, maneuver, oppose …   Law dictionary

  • countermine — n. /kown teuhr muyn /; v. /kown teuhr muyn , kown teuhr muyn /, n., v., countermined, countermining. n. 1. Mil. a mine intended to intercept or destroy an enemy mine. 2. a counterplot. v.t. 3. to oppose by a countermine. v.i. 4. to make a… …   Universalium

  • countermine — noun /ˈkaʊntəmaɪn/ (say kowntuhmuyn) 1. Military a mine intended to intercept or destroy an enemy s mine. 2. a counterplot. –verb (countermined, countermining) –verb (t) /kaʊntəˈmaɪn/ (say kowntuh muyn) 3. to oppose by a countermine. –verb (i)… …   Australian English dictionary

  • countermine — verb To plot opposition; to frustrate the initiatives of another. every gamester will agree how necessary it is to know exactly the play of another, in order to countermine him. Syn: counterplot …   Wiktionary

  • countermine — coun•ter•mine [[t]ˈkaʊn tərˌmaɪn[/t]] n. v. mined, min•ing 1) mil a mine intended to intercept an enemy mine 2) a counterplot 3) to intercept by a countermine 4) to counterplot • Etymology: 1425–75 …   From formal English to slang

  • countermine — kontrminuoti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Susprogdinti pagrindinį minos užtaisą naudojant netoliese esančios kitos minos arba pavienio užtaiso sprogimo jėgą. Pagrindinio užtaiso sprogimas gali būti sukeltas gretimo sprogimo arba per… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • countermine — n. & v. n. 1 Mil. a a mine dug to intercept another dug by an enemy. b a submarine mine sunk to explode an enemy s mines. 2 a counterplot. v.tr. make a countermine against …   Useful english dictionary